สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2017
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 42899
Page Views 68266
 
สำนักปลัด

นายวชิรพงษ์ สุขธนี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ

นางสาวณัฐธิดา กว้างขวาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ

นางยุพารัตน์ เฉลิมภักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปนัดดา กลกลาง
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนารินทร์ กองวัสกุลนี
นิติกร

นางสาวสุกัญญา สองห้อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุจิตรา วงษ์สด
นักทรัพยากรบุคคล

นางพรทิพย์ ยิ้มสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐพงษ์ พลทองสถิตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสานนท์ บุญอนันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์