สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 52599
Page Views 81324
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
สำนักปลัด

นายวชิรพงษ์ สุขธนี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ

นางสาวณัฐธิดา กว้างขวาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ

นางยุพารัตน์ เฉลิมภักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวทัศนาวรรณ งามสอาด
นักจัดการงานทั่วไป

ว่าง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปนัดดา กลกลาง
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนารินทร์ กองวัสกุลนี
นิติกร

นางสาวสุกัญญา สองห้อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุจิตรา วงษ์สด
นักทรัพยากรบุคคล

นางพรทิพย์ ยิ้มสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐพงษ์ พลทองสถิตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสานนท์ บุญอนันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวศศิมณฑิดา กองเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวประทุม ศิริ
ผู้ช่วยงานด้านสาธารณสุข (จ้างเหมา)