สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2017
ปรับปรุง 15/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 25718
Page Views 37814
 

นายมานพ ผดุงหัส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
สมาชิกสภา

นายสาธิต เสมอจิตสกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายโอภาส เฉลิมวัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวันชัย จำปาทิพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

นายกรันต์ ยังดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

นายสมชาย นามวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายดำเนิน คงคาวัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายสุรพล คงเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นายจรูญ เทียนสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายวชิรพงษ์ สุขธนี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล