สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 52643
Page Views 81368
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

            "เป็นประตูสู่เมืองพระนครศรีอยุธยา การเดินทางไปมาสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน ประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดี        ความรู้ก้าวไกล สืบสานวัฒนธรรมไทย คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ"

พันธกิจ (Mission)

         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ  จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน อย่างเพียงพอ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน ภายใต้การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เสริมสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ          สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี สามารถสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อประชาชนและชุมชนอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน