สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 52593
Page Views 81318
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ต.ค. 61 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2561
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2561
 
     หมู่ที่ 1 จ่ายที่ วัดใหม่ปากบาง (ผั่งพระนอน)
     หมู่ที่ 2 จ่ายที่ ศาลพ่อปู่
     หมู่ที่ 3 จ่ายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
     หมู่ที่ 4 จ่ายที่ ศาลเจ้าพ่อปลาแดง
 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ
05 มิ.ย. 61 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2561

จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2561

                                                      หมู่ที่ 1 จ่ายที่ วัดใหม่ปากบาง (ผั่งพระนอน)
                                                      หมู่ที่ 2 จ่ายที่ ศาลพ่อปู่
                                                      หมู่ที่ 3 จ่ายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
                                                      หมู่ที่ 4 จ่ายที่ ศาลเจ้าพ่อปลาแดง

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ
02 พ.ค. 61 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2561

หมู่ที่ 1 จ่ายที่ วัดใหม่ปากบาง (ฝั่งพระนอน)
หมู่ที่ 2 จ่ายที่ ศาลพ่อปู่
หมู่ที่ 3 จ่ายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
หมู่ที่ 4 จ่ายที่ ศาลเจ้าพ่อปลาเเดง

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ 035-767265
14 เม.ย. 61 โครงการประเพณีสงกรานต์

กำหนดการ

โครงการประเพณีสงกรานต์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 เมษายน 256๑

ณ วัดใหม่ปากบาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

14 เมษายน 256๑

09.30 น. – 10.30 น.

- ลงทะเบียน

- กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงาน

- เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้สูงอายุและผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ วัดใหม่ปากบาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10.30 น. – 12.00 น.

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการประเพณีสงกรานต์

- ชมการแสดงของผู้สูงอายุ

- ชมการแสดงของประชาชนในตำบล

-  กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

- ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

12.00 น. – 13.00 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 13.30 น.

- เชิญร่วมสรงน้ำพระ ณ วัดใหม่ปากบาง

13.30 น. – 14.30 น.

- เชิญร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าตอ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

วัดใหม่ปากบาง หมุ่ที่ 1 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 035 767 265
05 เม.ย. 61 การจัดทำประชาคมหมู่บ้านท่าตอ หมู่ที่ 4 อบต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 035 767 265
04 เม.ย. 61 การจัดทำประชาคมหมู่บ้านปากบาง หมู่ที่ 1 อบต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ศาลาการเปรียญวัดใหม่ปากบาง หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 035 767 265
03 เม.ย. 61 การจัดทำประชาคมหมู่บ้านท่าตอ หมู่ที่ 2 อบต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 035 767 265
02 เม.ย. 61 การจัดทำประชาคมหมู่บ้านท่าตอ หมู่ที่ 3 อบต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 035 767 265